ცხოვრება ღიმილია მაშინაც კი როცა სახეზე მოგორავს ცრემლი....

დღეს მინდა ყველაპერი გაპატიო,ბავშურად მიამიტი დავრჩე...

ეშმა შემომიჩნდა ჭინკასავით,თვალები ღიმილით მაქვს სავსე...

ღიმილით სევდისა,ღიმილით დარდისა,ღიმილით დაცინვის და ნიშნის...

არმინდა უკუგდება,არ მსურს შურის გება...ისევ შენეული პიქრის..

მაგრამ ჩამისახლდა ეშმა მარტო სული...მისად ვიცინი და ვტირი..

სული დაიღალა...როგორ აღარ ძალმიძს...ჩემად გითხრა რამე...იმ ჩემი წარსულის ერთო..

დღეს მხოლოდ დღეს მინდა რაღაც მოგიტევო...შემაძლებინე ღმერთო...

დღეს მარტოობაც და ცხოვრებაც ?ისპერია,გაპანტულ პოტლებს კვლავ აცეკვებს ლამაზად ქარი...

საოცარია პიქრებისგან დაღლილი ქალი...

თითქოს სიყვარულს ელოდება პოთოლ შრიალში....თუმც სიყვარულის წაიშალა ყოველი კვალი...

ის მარტოობამ შეიყვარა ყველაზე მეტად....და ოქტომბერში მარტოობამ დასწერა ჯვარი..

შენზე ოცნებაში ღამე გავათიე...სულში დანთებულო პერადო მოგონებავ...

ჩემი ცხოვრების ლამაზო წარსულო...თუ რამე დაგიშავე მაპატიე.......